WooCommecre Get Order Items

How to get loop over order items

Get $order object from order ID
$order = wc_get_order( $order_id );

 foreach ( $order->get_items() as $item_id => $item ) {
  $product_id = $item->get_product_id(); // or $order_item['product_id'];
  $variation_id = $item->get_variation_id(); // or $order_item['variation_id'];
  $product = $item->get_product(); // get the associated product
  $name = $item->get_name();
  $quantity = $item->get_quantity(); // or $order_item['quantity'];
  $subtotal = $item->get_subtotal(); // Get subtotal
  $total = $item->get_total(); // item price
  $tax = $item->get_subtotal_tax();
  $taxclass = $item->get_tax_class();
  $taxstat = $item->get_tax_status();
  $allmeta = $item->get_meta_data();
  $somemeta = $item->get_meta( '_whatever', true );
  $type = $item->get_type(); // line_item | fee | shipping
}

 

Get order ID by order item ID.

wc_get_order_id_by_order_item_id(int $item_id);

Other Items

$order->get_items_key();
$order->get_items_tax_classes();
$order->get_item_count();
$order->get_item_total();
$order->get_downloadable_items();